Wyślij zapytanieWYŚLIJ DO NAS POPRAWNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ, A PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE INDYWIDUALNĄ OFERTĘ.

DANE OSOBOWE
*Imię i nazwisko / nazwa firmy:
*Telefon kontaktowy:
*Adres e-mail:
*Województwo:
Miasto:
INFORMACJE O BUDYNKU
Powierzchnia grzewcza budynku w m2 (bez pow. garażu):
Ilość osób stale przebywajacych:
Powierzchnia działki w m2:
Rodzaj gruntu:
Wilgotność gruntu:
System ogrzewania:
Etap inwestycji:
Czas realizacji:
INSTALACJE DO WYCENY
Pompa ciepła:
Kocioł C.O.:
Ogrzewanie grzejnikowe:
Ogrzewanie podłogowe:
Instalacje solarna:
Rekuperacja:
Instalacja wodna:
Odkurzacz centralny:
Przydomowa oczyszczalnia ścieków:
Uwagi / Pytania / Dodatkowe informacje:
Zgoda na przetważanie informacji Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez P.W. EKO-TECH, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny. Dane osobowe wykorzystane będa w celu sporzadzenia oferty.
*
* - pola wymagające wypełnienia