Fotowoltaika

W instalacji fotowoltaicznej dochodzi do bezpośredniej przemiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Współcześnie niemal wszystkie urządzenia w gospodarstwach domowych bazują na tym rodzaju energii. Dzięki instalacji fotowoltaicznej i odpowiednim regulacją prawnym możemy w naszej szerokości geograficznej produkować prąd elektryczny i w pierwszej kolejności konsumować go na własne potrzeby , a  nadwyżki w okresach największego nasłonecznienia przekazywać  do zakładu energetycznego. W okresach słabszego nasłonecznienia  pobieramy  prąd od zakładu energetycznego.  Według aktualnego stanu prawnego rozliczenia wyglądają w stosunku 1 do 0,8 dla instalacji do 10kW i 1 do 0,7 dla instalacji 10kW i większej. Oznacza to, iż za każdą wyprodukowaną i wpuszczoną do sieci kWh możemy odpowiednio odebrać 0,7kWh lub 0,8kWh w zależności od wielkości instalacji. Jest to prosumencki system rozliczeń , który od niedawna oprócz osób fizycznych dotyczy również przedsiębiorców.

Instalacje fotowoltaiczne można również budować jako systemy produkujące energię tylko na sprzedaż, zlokalizowane często na polach, z dala od wszelkich zabudowań. Jest to rozwiązanie , które z uwagi na rosnące ceny energii staje się coraz częściej bardzo kuszącą propozycją dla inwestorów.