Ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków

Właściciele domów jednorodzinnych muszą mieć odpowiedni system gospodarownia ściekami. Może to być zbiornik bezodpływowy, czyli szambo, lub oczyszczalnia ekologiczna albo biologiczna.

Zastosowanie przydomowych  oczyszczalni ścieków to lepsze rozwiązanie niż składowanie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę ewentualne wyższe początkowe koszty budowy nowoczesnej oczyszczalni biologicznej, taka inwestycja się po prostu opłaca.

Oczyszczalnia przydomowa budowana na potrzeby domu jednorodzinnego nie wymaga dużo wyższych nakładów finansowych, a różnica w cenie budowy  zwraca się w okresie 3-4 lat!.

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE :

Jedne z najskuteczniejszych, a zarazem najbardziej ekologiczne są nowoczesne, przydomowe oczyszczalnie ścieków o charakterze biologicznym , których żywotność szacowana jest na 30-40 lat. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę ewentualne wyższe początkowe koszty budowy nowoczesnej oczyszczalni biologicznej, taka inwestycja kwalifikuje się do grupy wysokiej opłacalności.

W porównaniu z innymi typami oczyszczalni, biologiczne oczyszczalnie w technologii złóż fluidalnych lub tarczowych (np. BioFicient lub BioDisc)są proste w eksploatacji  oraz umożliwiają odprowadzenie ścieków oczyszczonych nawet do cieków wodnych.

Oczyszczalnia nie wymaga ciągłego opróżniania, co eliminuje przykry zapach i zapewnia komfort użytkowania. Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie ogranicza też swobody korzystania z wody bieżącej – nigdy bowiem nie pojawi się problem przekroczenia objętości zbiornika.

OCZYSZCZALNIE DRENAŻOWE :

Ekologiczne oczyszczalnie drenażowe działają z wykorzystując drenaż rozsączający. Drenażem tym jest system rur ułożonych pod powierzchnią terenu w gruncie dobrze przepuszczalnym lub w nasypie – w przypadku słabo przepuszczalnego gruntu. Drenaż ułożony jest na warstwie żwiru.

W osadniku gnilnym, będącym pierwszym elementem oczyszczalni, w wyniku procesów chemicznych i fizycznych następuje wstępne oczyszczenie ścieku, który następnie siłami grawitacji kierowany jest do drenażu i ułożonego pod nim żwiru celem oczyszczenia właściwego (końcowego) i odbierany jest przez grunt.