Wentylacja mechaniczna z rekuperacją

Współczesne wytyczne dotyczące wznoszonych obiektów nakładają na inwestora obowiązek bardzo energooszczędnego budowania, niesie to za sobą konsekwencje bardzo dużej szczelności budynków , w których wentylacja grawitacyjna, mimo postawionych kominów, najzwyczajniej nie spełnia swojej funkcji. Jedyną alternatywą , aby zapewnić świeże powietrze w budynku jest wentylowanie go w sposób mechaniczny. Oczywistym faktem jest , iż wtłaczania do budynku dużych mas zimnego powietrza jest bardzo kosztownym rozwiązaniem, dlatego współczesna technologia wentylacyjna bazuje na odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Zjawisko to odbywa się w centrali wentylacyjnej z wymiennikiem ciepła zwanej  rekuperatorem. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy cieszyć się świeżym powietrzem w budynku bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych na podgrzania takowego, ponieważ energia do podgrzania powietrza nawiewanego pochodzi w większości z powietrza usuwanego. Takie rozwiązanie jest ekonomiczne w eksploatacji i zapewnie nam niezbędną ilość świeżego powietrza, tak ważną dla naszego zdrowia , dobrego samopoczucia jak i właściwej eksploatacji budynku bez kondensacji pary wodnej na przegrodach , oknach, drzwiach. Poprawnie wykonany i wyregulowany system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła chroni nasz budynek przed rozwojem grzyba, tak często spotykanego ówcześnie w starych,  dobrze zaizolowanych lecz bez wentylacji, budynkach.

Zasadę działania przedstawia poniższy schemat

Pamiętaj, aby swoją instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją powierzyć firmie z doświadczeniem projektowym i wykonawczym. Nasza firma współpracuje z najlepszymi producentami central wentylacyjnych i systemów dystrybucji powietrza. Dzięki współpracy pomp ciepła z systemem wentylacji możemy wykonać system, który zapewni nam przyjemny chłód latem bez konieczności montażu klimatyzacji. W swojej ofercie posiadamy  wysokosprawne centrale wentylacyjne jak i szereg dodatkowych urządzeń mogących współpracować z systemem dystrybucji powietrza tak, aby spełnić oczekiwania naszych klientów.