Urządzenie kompaktowe Renovent HR 
Renovent HR cieszy się opinią urządzenia kompaktowego, dostępnego w trzech różnych rodzajach: Renovent HR Small, Medium i Large, o wartościach wydajności wynoszących odpowiednio ok. 180, 300 i 400 m3/h przy ciśnieniu 160 Pa. Urządzenie dostępne jest w rożnych konfiguracjach króćców wylotowych oraz w wersji lewej i prawej.

Każdy obiekt wymaga innego urządzenia
Urządzenia Renovent HR Medium i Large dostępne są w trzech wersjach: z czterema przyłączami powietrza na górnej części urządzenia (4b), z dwoma przyłączami na części górnej i dwoma na dolnej (2b/2o) oraz z trzema przyłączami powietrza na górnej i jednym na dolnej części urządzenia (3b/1o).

Model Small dostępny jest wyłącznie w wersji z czterema przyłączami powietrza na górnej części urządzenia (4b). Króćce wyrzutu powietrza do atmosfery oraz czerpnia powietrza [do wentylacji] znajdują się zawsze na górnej części urządzenia. Wszystkie przyłącza powietrza posiadają rowek na pierścienie uszczelniające.

W zależności od wielkości strumienia powietrza do urządzenia Renovent HR Small można podłączyć przewody o średnicy 125 mm, do modelu Medium – o średnicy 150 lub 160 mm (od ok. 260 m3/h), a do modelu Large – o średnicy 160 (do ok. 325 m3/h) i 180 mm. Pozwala to na instalację układu przewodów o niskiej oporności bezpośrednio z urządzenia.

DANE TECHNICZNE
Model Renovent HR
Small
Renovent HR
Medium
Renovent HR
Large
Napięcie zasilające [V, Hz] 230 V, 50 Hz
Klasa ochrony IP 31
Wymiary [szer. wys. gł.] [mm] 560x600x290 675x602x420 675x602x430
Średnica kanału [mm] 125 160 160
Średnica zewnętrzna spustu kondensatu [mm] 20
Ciężar [kg] 25 31 32
Klasa filtra G 3 (do wyboru F 6)
Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
Przepływ objętościowy m3/h 75 100 150 100 150 225 100 200 300
Pobór mocy [W] 24-26 30-42 62-86 24-31 38-52 74-112 21-23 55-67 132-175
Poziom szumów Lw(A) Ciśnienie statyczne [Pa] 40 80 160 40 80 160 40 80 240
Emisja od obudowy [dB(A)] 32 39 48 34 41 49 34 46 54
Kanał „Wywiew” [dB(A)] 31 37 45,5 32 36 41 32 40 47
Kanał „Nawiew” [dB(A)] 49 56 66 52 57 64 52 62 69

Podane wydatki dla poszczególnych stopni są wprowadzone fabrycznie . Istnieje możliwość zmiany nastaw fabrycznych w panelu sterującym.

Stopień 1 = tryb oszczędnościowy

Stopień 2 = tryb normalny

Stopień 3 = tryb o wysokiej wydajności

Wentylatory przepływu ciągłego (constant – flow)
Po wybraniu konkretnego ustawienia wentylacji, wentylatory przepływu ciągłego utrzymują wielkość strumienia powietrza na tym samym poziomie bez względu na opór (max. 160 Pa). Pozwala to na osiągnięcie trwałego i wysokiego stopnia wydajności przy jednoczesnym zredukowaniu do minimum regulacji wstępnych. Na wielkość strumienia powietrza nie wpływa także fakt zabrudzenia filtra.

Zabezpieczenie przed oszronieniem
System zabezpieczenia przed szronieniem zapewnia optymalną ochronę przed zamarznięciem. Pozwala to na zachowanie wysokiej wydajności nawet w ekstremalnych warunkach. W momencie wystąpienia szronienia wymiennika , urządzenie automatycznie obniża obroty wentylatora świeżego powietrza, aż do momentu rozmrożenia wymiennika.

Niskie napięcie i perilex
Urządzenie jest standardowo dostarczane z kablem zasilającym (230 V) i niskonapięciowym połączeniem sterującym. Kabel sterujący można łatwo wpiąć do złącza komunikacyjnego łącząc urządzenie z regulatorem trzystopniowym obrotów lub inną automatyką sterującą.

Nieprzerwana filtracja
Urządzenie jest dostarczane wraz z dwoma standardowymi filtrami ( które można w łatwy sposób wyjmować) które usuwają z powietrza 95% pyłów. Opcjonalnie, dostępny jest także wysokowydajny filtr przeciwpyłowy o wysokim współczynniku filtracji (patrz: dolny filtr na fotografii). Idealny dla osób z wrażliwym układem oddychania.

Wyświetlacz ustawień
Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz pozwalający na ustawianie i odczytywanie nastawionych funkcji, co znacznie ułatwia obsługę instalacji. Na wyświetlaczu można odczytać m.in. nastawione wydatki w poszczególnych trybach, opory instalacji po stronie nawiewu i wywiewu, temperatury powietrza.

Wentylacja na żądanie
Nawiewane powietrze wentylacyjne rozdziela się zazwyczaj w zależności od rozmiarów poszczególnych pomieszczeń. Świeże powietrze pochodzące z zewnątrz jest w nich naprawdę niezbędne. By je do nich doprowadzić można posłużyć się wentylacją na żądanie, która opiera się na zaprogramowaniu opcji przebywania osób (pomiar CO2) lub na zaprogramowaniu opcji czasu (funkcja zegara). Stosując w/w metody kierujemy strumień świeżego powietrza dokładnie tam gdzie go aktualnie potrzebujemy , oszczędzając przy tym energie . Certyfikat równoważności TNO zapewnia, że korzyść wydajności energii z tak sterowanego układu będzie wynosiła od 0,073 (dwustrefowe sterowanie oparte o funkcję czasu) do 0,081 (dwustrefowe sterowanie oparte o funkcję CO2).

Jak to działa?
Jeżeli jakość powietrza jest dobra, to nie ma konieczności zwiększania poziomu wentylacji. Jakość powietrza jednakże ulega pogorszeniu w związku z obecnością ludzi (np. w salonie). W normalnych warunkach , powietrze wentylacyjne jest doprowadzane do salonu w sposób zgodny z nastawami urządzenia . Dopiero wówczas, gdy dostarczona ilość powietrza będzie niewystarczająca, nastąpi jej zwiększenie. Oznacza to prawdziwie osobistą wentylację; dostępne powietrze wentylacyjne jest doprowadzane do pomieszczenia jedynie wówczas, gdy istnieje taka potrzeba. Mniejszy przepływ powietrza oznacza mniejsze zużycie energii i niższy poziom hałasu. W ten sposób możliwe jest wydzielenie dwóch stref wentylacyjnych sterowanych za pomocą przepustnic i zegara czasowego lub tez detektorów stężenia dwutlenku węgla.

Sterowanie zdalne
Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami [systemu] dokonuje się za pomocą protokołu Zigbee – bezprzewodowego systemu łączności. Wszystkie elementy, w tym także jednostka zdalnego sterowania (CBB), podłączane są do gniazda ściennego. Funkcjonowanie

  • Automatyczne, oparte na obecności [osób] (pomiar CO2). Czujniki CO2 określają wielkość przepływu powietrza wentylacyjnego. Wentylacja w salonie podczas nocy jest redukowana do minimum i może być odpowiednio zwiększana w sypialniach, redukując dodatkowy hałas.
  • Automatyczne, oparte na zaprogramowanych okresach czasowych (funkcja zegara). Odpowiednie menu umożliwia regulację ustawienia przepustnicy regulacyjnej dla każdego dnia. Użytkownik może nastawić sześć bloków czasowych na dzień.
  • Ręczne. Ustawienia wentylatorów może być bezpośrednio zmieniane poprzez przekręcanie pokrętła na jednostce zdalnego sterowania (CBB).

Automatyczny bypass do wentylacji nocnej
Urządzenia Renovent HR Medium i Large mogą być wyposażone w automatyczny bypass do wentylacji nocnej. W lecie, bypass ten zapewnia szybkie zastępowanie nagrzanego podczas dnia powietrza znajdującego się w pomieszczeniach, chłodnym zewnętrznym powietrzem nocnym. Poprzez układ przepustnic urządzenie automatycznie zamyka wymiennik ciepła , jednocześnie otwierając przepustnice bypassu. W ten sposób powietrze zewnętrzne jest nawiewane bezpośrednio do pomieszczeń bez udziału wymiennika .Urządzenie dostarczane jest z automatycznym układem sterującym otwieraniem i zamykaniem przepustnic bypassu.

Bypass może być także domontowany do istniejącego urządzenia przez instalatora lub użytkownika. Powoduje on, że około 70% wprowadzanego powietrza omija wymiennik ciepła Renovent HR.

Trzystopniowy regulator z wskaźnikiem zabrudzenia filtra
Trzystopniowy regulator pozwala użytkownikowi na wybór pomiędzy trzema trybami: 1. tryb nieobecności, 2. tryb obecności, 3. tryb gotowania/kąpieli. Regulator ten jest szybko i łatwo podłączany przy użyciu kabla i złączek sieciowych. Pozwala to na szybką i łatwą instalację. Dodatkowo, możliwe jest także podłączenie kilku regulatorów, np. w łazience. Dla wygody użytkownika, regulator wyposażono we wskaźnik zabrudzenia filtra, który informuje o konieczności jego oczyszczenia.