Pompy ciepła IVT

Skandynawska firma IVT produkuje jedne z najlepszych pompy ciepła w Europie. W skład jej ofery wchodzi bardzo szeroka gama urządzeń przeznaczonych dla różnorodnych obiektów użytkowych. Ciągły wkład firmy IVT w badania naukowe i ciągłe dążenie do doskonałości sprawiają, że produkowane pompy ciepła osiągają najlepsze wskaźniki energetyczne. Niezawodność swojego produktu IVT zapewnia udzielając na swój produkt bezpłatnej specjalnej gwarancji na okres pięciu lat.

IVT gwarantuje za swój produkt od początku do samego końca. Od cyklu produkcyjnego, poprzez udaną instalację, aż do skutecznego działania. IVT stać także na udzielenie gwarancji bezpieczeństwa działania urządzenia na długi okres, od momentu zakupu.

Nasza firma zajmuje się instalacją pomp ciepła IVT (solanka-woda / glikol-woda) serii Greenline HT Plus typu:
– C – moc: 6, 7, 9, 11 kW
– D – moc: 20, 25, 33, 40, 55, 70 kW
– E – moc: 6, 7, 9, 11, 14, 17, 20, 25 kW

Pompa ciepła typu C posiada wbudowany zasobnik dwupłaszczowy c.w.u. o pojemności 165 litrów.
Nasza firma do pomp typu E oraz D dodatkowo instaluje zbiorniki c.w.u. 200, 300 lub 500 litrów oraz zbiorniki buforowe.

Seria Greenline to wysokosprawne urządzenia, które wytwarzają ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, a także ciepłej wody użytkowej.

Decydując się na zakup pompy ciepła IVT otrzymasz pięcioletnią gwarancję bez żadnych dodatkowych kosztów.

Wybierając pompę ciepła IVT obniżysz swoje koszty ogrzewania dzięki urządzeniu skonstruowanemu, wyprodukowanemu i dokładnie sprawdzonemu przez największego producenta pomp ciepła w Europie.

Sprężarka Mitsubishi Electric

Pompy ciepła IVT Greenline HT C i E Plus są wyposażone w nowej generacji sprężarkę spiralną Mitsubishi Electric. Dzięki tej konstrukcji pompy ciepła z czynnikiem roboczym R407C mogą osiągać na zasilaniu temperaturę +65°C. Te pompy ciepła można bez przeszkód stosować w budynkach z instalacją grzejnikową dobraną na 65/55°C.

Pompy ciepła wyposażone w tą sprężarkę osiągają:

 • wyższy o 14% współczynnik COP,
 • wysoką temp. zasilania +65°C (przy czynniku R407C),
 • wysoki współczynnik COP, nawet przy temp. +65°C.

Wyposażenie kompaktowych pomp ciepła z serii Greenline HT Plus:

 • centrala sterująca REGO 637,
 • regulator pogodowy,
 • trójstopniowy dogrzewacz elektryczny o mocy 9kW (3x3kW),
 • zawór trójdrogowy przełączający pomiędzy CO a CWU,
 • pompy obiegowe dolnego i górnego źródła ciepła,
 • zabezpieczenia elektryczne sprężarki i dogrzewacza,
 • czujniki temperatury: powrotu GT1 i zewnętrzny GT2,
 • zawory odcinające z filtrem siatkowym,
 • zbiornik wyrównawczy instalacji dolnego źródła ciepła 5dm3,
 • sprężarka spiralna Mitsubishi Electric,
 • czynnik układu chłodniczego – R407C.

Do instalowanych przez nas pomp ciepła proponujemy

Poziomy wymiennik gruntowy:
Pobieranie ciepła z ziemi odbywa się za pomocą systemu kolektorów gruntowych ułożonych na głębokości 1,2-1,5m w rowach o szerokości około 1m, wykonywanych najczęściej z rur PE40 wypełnionych niezamarzającą cieczą, która pobiera ciepło z ziemi i transportuje je do pompy ciepła.

Pionowy wymiennik gruntowy:
Energię cieplną zgromadzoną we wnętrzu Ziemi można pozyskiwać za pomocą tzw. kolektora pionowego. Kolektor taki stanowi rura z tworzywa sztucznego (najczęściej PE40) wpuszczona do odwiertu pionowego w ziemi lub skale. Odwierty te wykonuje się najczęściej od 30 do 120 metrów. Takie rozwiązanie kolektora ziemnego stosować należy wówczas, gdy powierzchnia działki pod kolektor poziomy jest niewystarczająca.