Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo do kontrolowanej wentylacji pomieszczeń
Gruntowy wymiennik ciepła AWADUKT Thermo korzysta ze zmagazynowanego ciepła w ziemi, które znajduje się na głębokości 1,50 m poniżej rzędnej terenu. Rury AWADUKT Thermo firmy REHAU w systemie gruntowego wymiennika ciepła posiadają jedyną w swym rodzaju antybakteryjną warstwę wewnętrzną. W połączeniu z odzyskiem ciepła można nie tylko zaoszczędzić pieniądze oraz energię, ale również podnieść i poprawić komfort mieszkania w swoim budynku.

System AWADUKT Thermo posiada Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL AT/2006-02-1579 oraz uzyskał Atest Higieniczny PZH HK/B/0670/01/2005.System AWADUKT Thermo otrzymał w roku 2007 dwie nagrody branży budowlanej: we Francji oraz w Polsce (Złoty Medal BUDMA 2007).

Wskutek coraz lepszych właściwości izolacyjnych zewnętrznego pokrycia budynków kontrolowana wentylacja pomieszczeń zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Znacznym osiągnięciem w tej dziedzinie jest gruntowy wymiennik ciepła w połączeniu z urządzeniem do odzysku ciepła i rekuperacji. Dzięki wstępnemu podgrzaniu powietrza zewnętrznego w GWC spłaszczana jest znacznie amplituda temperatur świeżego powietrza. Efektem jest nie tylko podwyższenie komfortu mieszkania, lecz również znaczne obniżenie kosztów energii. W ten sposób można zaoszczędzić z jednej strony koszty ogrzewania, a z drugiej strony, w przypadku większych obiektów, można obniżyć koszty inwestycyjne związane z systemem klimatyzacji.

Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8°C (od głębokości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem kolektorów. Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu GWC można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza o 22 K w zimie i obniżyć ją o maksymalnie 16 K w lecie.

Zalety GWC
• antybakteryjna warstwa wewnętrzna gwarantująca wysoką higienę powietrza
• rura pełnościenna z polipropylenu z optymalną przewodnością cieplną
• wysoka sztywność wzdłużna zapewniająca odprowadzenie kondensatu
• szczelność na przenikanie radonu dzięki specjalnemu systemowi uszczelniającemu z pierścieniem zabezpieczającym Safety-Look
• bogata oferta kształtek dla indywidualnego rozmieszczenia przewodów rurowych
• specjalny system do odzysku ciepła z powietrza
• poprawa jakości powietrza w budynku
• redukcja opłat za ogrzewanie zimą i za chłodzenie latem
• przyjemny chłód latem