Pompy ciepła - ekoTECH
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Oczyszczalnie ścieków Oferujemy Państwu kompleksowe usługi związane z montażem i serwisem Przydomowej Oczyszczalni ¦cieków działającej z drenażem rozsączającym. Oczyszczalnie te składają się z osadnika gnilnego CosmoBIO i układu drenażowego.Pracują w oparciu o naturalne procesy zachodzące w przyrodzie: beztlenowy rozkład zanieczyszczeńf na drodze fermentacji w osadniku gnilnym oraz procesy fizyczno-biologiczne podczas dalszego doczyszczania w czasie infiltracji przez grunt.
Drenaż rozsączający jest integralną częścią przydomowej oczyszczalni ścieków doprowadzającą podczyszczone ścieki do dalszego oczyszczania. ¦cieki przepływają przez studzienkę rozdzielczą, gdzie są równomiernie rozdzielone do poszczególnych nitek drenażu. Następnym etapem jest doczyszczanie ścieków w warunkach tlenowych na złożu żwirowo-gruntowym pod drenażem rozsączającym (warstwy wg schematu). Odległość dna rury rozsączającej od poziomu wód gruntowych nie może być mniejsza niż 1,50 m.

Decydując się na instalowane przez nas oczyszczanie otrzymują Państwo gwarancję najwyższej jakości i bezawaryjności.

Decydując się na naszą firmę otrzymują Państwo fachowe doradztwo, rzetelne wykonanie i stała opiekę wykwalifikowanych specjalistów.

Bydgoszcz, Poznań, Piła

Oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym składają się z następujących elementów:
• Osadnik gnilny CosmoBIO
• Studzienka rozdzielcza
• Drenaż rozsączający

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Osadnik gnilny CosmoBIO gromadzi ścieki odprowadzane z gospodarstwa domowego. Dostające się do osadnika zanieczyszczenia w postaci stałej osiadaję na dnie i ulegają powolnemu rozkładowi na skutek działania bakterii beztlenowych tzw. podczyszczanie beztlenowe. Na powierzchni ścieków flotują substancje lekkie (oleje, tłuszcze) w postaci kożucha lub piany. Podczyszczone ścieki odpływają z osadnika poprzez filtr, wypełniony materiałem filtracyjnym. Wstępna filtracja ścieków zabezpiecza rury drenażowe przed zamuleniem.

Studzienka rozdzielcza stanowi początek drenażu rozsączającego i odpowiada za równomierne rozprowadzenie ścieków (podczyszczonych pochodzących z osadnika gnilnego) na każdą z nitek drenażu.

Drenaż rozsączający rozprowadza wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym ścieki w celu dalszego ich biologicznego oczyszczenia, tzw. doczyszczanie tlenowe. Długość drenażu uzależniona jest od ilości ścieków i przepuszczalności gruntu.

Ogólne dane dotyczące instalacji przydomowej oczyszczalni.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Bydgoszcz

Pompy ciepła Bydgoszcz

ekoTECH - pompy ciepła, piece CO, instalacje solarne...
Wyślij zapytanie
Instalacja pomp cieplnych
Gwarancja jakości
montaż pomp ciepła
Zadzwoń
Pompy ciepła Szczecin
Realizacje
Pompy ciepła Warszawa