Pompy ciepła - ekoTECH
ogrzewanie podłogowe


Projekt pod nazwą „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji oraz farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sławoborze” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Celem głównym projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych nośników w wyniku budowy instalacji wykorzystujących promieniowanie słoneczne. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu:
  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (Cl 34) – 86,98.

  2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 104,67.
Całkowita wartość projektu: 754 924,80 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 521 696,00 PLN
rekuperacja szczecin

ekoTECH - pompy ciepła, piece CO, instalacje solarne...
Wyślij zapytanie
Instalacja pomp cieplnych
Gwarancja jakości
montaż pomp ciepła
Zadzwoń
Pompy ciepła Szczecin
Realizacje
Pompy ciepła Warszawa