Pompy ciepła - ekoTECH
¦wiadectwa energetyczne

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich oddawanych do użytku nowopowstałych nieruchomości oraz dla używanych i wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynków, w stosunku do których w wyniku remontu bądź modernizacji, uległa zmianie ich charakterystyka energetyczna.

Certyfikat / świadectwo energetyczne jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji mieszkania, budynku mieszkalnego bądź obiektu niemieszkalnego. ¦wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zawiera ocenę zapotrzebowania energetycznego budynku na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, uwarunkowanych przez przeznaczenie i standard budynku, wraz z jego systemami instalacyjnymi.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw energetycznych jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Dzięki informacjom zawartym w certyfikacie energetycznym właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym może wyliczyć sobie koszt utrzymania obiektu.

Podstawą do sporządzenia świadectwa energetycznego budynku jest dokumentacja techniczna budynku i jego instalacji oraz inwentaryzacja techniczno-budowlana. Charakterystyka energetyczna budynku jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Koszt wykonania certyfikatu energetycznego jest wprost proporcjonalny do poniesionych nakładów przy jego powstawaniu. Dokładna dokumentacja ocenianego budynku obniża koszt wykonania świadectwa energetycznego. Duży rozmiar i różnorodność funkcjonalna budynku podnosi koszt uzyskania świadectwa energetycznego.


Pompy ciepła Piła

ekoTECH - pompy ciepła, piece CO, instalacje solarne...
Wyślij zapytanie
Instalacja pomp cieplnych
Gwarancja jakości
montaż pomp ciepła
Zadzwoń
Pompy ciepła Szczecin
Realizacje
Pompy ciepła Warszawa